|Pulsarcoach

De universiteit van Leiden deed onderzoek naar de hoge effectiviteit van de Pulsarmethode en herleidde het succes tot het begrip ‘gerichte aandacht’, 0pmerkzaamheid’ (mind-fullness) of essentiële psychologie.

Het inroepen van coaching is  een teken van kracht. Je bent bereid om uit je comfortzone te stappen en je wilt iets wezenlijks veranderen. De Pulsarcoach, een tijdelijke gids op je levensweg, is er in gespecialiseerd om je te helpen bij die wezenlijke verandering, en:

• zorgt er voor dat je een wezenlijk veranderdoel kiest: iets wat je nu écht wilt;
• spreekt in het eerste gesprek een doorlooptijd met je af en bewaakt die;
• herinnert je voortdurend aan je veranderdoel;
• zorgt dat je zelf de regie houdt over het realisatieproces, is meer een koersinpirator;
• werkt met de Pulsarmethode die te vergelijken is met Mindfullness;
• heeft geleerd zoveel mogelijk zichzelf te zijn en de andere mens écht te ‘zien’;
•  is zo zelf ‘het instrument’ en plaatst uiterlijke instrumenten, zoals protocollen, procedures, stappenplannen, etc.  op de tweede plaats. Dat zijn hulpmiddelen.

Meer over de Pulsarmethode

Je wordt eigenaar van je veranderingsproces, omdat je zelf het initiatief hebt genomen tot verandering.  Je gaat vanaf dat moment niet meer uit van je tekort of van wat mis gaat, maar van wat je ten diepste verlangt in dit leven. Het gaat hierbij om 2 leerprocessen:

  1. Leren leven vanuit je bezieling (je unieke talent of werking),  je visie en levensmissie.
  2. Leren om je gemis en levenspijn te (h)erkennen en te aanvaarden. Je stopt met  ‘vechten tegen’ of ‘wegstoppen van’ levenspijn’ treedt die liefdevol tegemoet.

Je oefent om in het nu te leven. Aandacht en aanwezigheid voeren de boventoon. Er wordt gewerkt aan bewustwording van je 4 bewustzijnsniveaus:

  1. Absoluut bewustzijn: via aandachtstraining, natuurbeleving en meditatie;
  2. Zelfbewustzijn: via talentwerking, de eigen werkwijze, je passie;
  3. Dagbewustzijn: via projectrealisatie, loopbaanontwikkeling, bewustwording van de gewenste omstandigheden voor verandering;
  4. Slaapbewustzijn: via zelfreflectie en zelfinzicht.