|Dorothée

Dorothée de Wilde

Gedicht

Verborgen bron
vol ongekende krachten
vol energie en creativiteit
vol warmte en gevoel
zich manifesterend
in een vruchtbare stroom
voeding voor zoveel meer en anders
waarom zou ik de bron verborgen houden
als ze het leven voedt?
Dorothée de Wilde, 1999

Waar het mij écht om gaat…

• Het leven leven waarvoor je in de wieg gelegd bent: betekenis en zingeving;
• Liefdevol leven;
• Oude wijsheid ontdaan van door mensen en instituten aangebrachte dogma’s;
• De brug slaan tussen die wijsheid en dagelijkse praktijk;
• De essentie van de Christelijke spiritualiteit verbinden met andere stromingen;
• Het ontwikkelen van zelfkennis en bewustzijn;
• Ruimte voor bezieling zijn en creëren;
• Stilte, eenvoud, aandachtig leven, natuurbeleving en creatief bezig zijn;
• Je bent verbonden met alles én uniek.

Door bewust te leven met levensthema’s, leer ik nog elke dag en begrijp steeds beter waar het écht om gaat…. Mijn hartenwensen worden concreter en komen uit.  Het is een zegen dat ik dat samen met Koos, mijn man, kan doen. Elk op onze eigen wijze, maar wel zo dat we elkaar helpen op onze ontwikkelingsweg.

Inspirerende quotes:

“De schepping van de wereld vond niet voor eens en altijd plaats maar vindt elke dag plaats” Samuel Beckett

“De mens vol creatieve mogelijkheden is geroepen om Gods medeschepper te zijn. Met de hulp van de natuur kan de mens alles scheppen wat nodig is.” Hildegard von Bingen

“Ieder mens zou zich een kunstenaar moeten voelen. Iedereen zou de vrijheid moeten voelen zijn of haar diepste innerlijk te laten spreken. En ieder die dit doet is een kunstenaar.” Kenji Miyazawa